Pravne informacije

To spletno mesto je v lasti in uporabi podružnice Takeda GmbH, Podružnica Slovenija, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, matična številka 5885612000, registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani  (v nadaljevanju: »podružnica Takeda« oziroma »Takeda«). Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate z naslednjimi pogoji uporabe.

Vsebina tega spletnega mesta, vključno z dokumenti in slikami, je zaščitena z ustrezno zakonodajo o avtorskih in sorodnih pravicah in zakonodajo o varstvu blagovnih znamk. Vsebino tega spletnega mesta lahko kopirate, nalagate ali natisnete samo za osebne potrebe in nekomercialne namene, če (a) bodo v vseh kopijah ohranjeni podatki o avtorskih in lastniških pravicah, ki so navedeni tukaj, (b) vsebina ne bo na noben način spremenjena, (c) s takšno uporabo ne boste kršili pravic podružnice Takeda ali tretjih oseb (vključno z obrekovanjem, kršenjem pravice do zasebnosti ali pravice do objave informacij). Vsaka druga uporaba, vključno z objavo v medmrežju ali na drugih spletnih mestih, je prepovedana.

Vsa imena izdelkov podružnice Takeda, ki so navedena na teh spletnih mestih, so blagovne znamke v lasti ali z licenco podružnice Takeda ali njenih povezanih družb v skupini Takeda.

Razen kot je izrecno navedeno zgoraj, je vsako vsebino strogo prepovedano razlagati kot podelitev licence ali pravice na osnovi patenta, blagovne znamke ali avtorskih pravic podružnice Takeda oz. tretjih oseb.

To spletno mesto lahko vsebuje informacije o izdelkih, ki morda niso na voljo v vseh državah ali pa so lahko na voljo pod drugimi blagovnimi znamkami, drugimi označbami, za druge indikacije ali odmerke oz. jakosti. Številni navedeni izdelki so na voljo le na recept, ki ga izda vaš splošni zdravnik ali specialist ustreznega področja. Nič od tukaj navedenega se ne sme razumeti kot spodbujanje k uporabi, promociji ali načinu uporabe katerih koli zdravil na recept.

Podružnica Takeda ne zagotavlja nobenih zdravstvenih nasvetov. Informacij o zdravilih, navedenih na tem spletnem mestu, ne smete nikoli uporabljati namesto zdravniškega nasveta.

INFORMACIJE NA TEM SPLETNEM MESTU SO ZAGOTOVLJENE »KOT SO« BREZ IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL, VKLJUČNO Z JAMSTVI ALI ZAGOTOVILI GLEDE NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI, POPOLNOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠENJA PRAVIC TRETJIH OSEB V ZVEZI Z VSEBINO ALI JAMSTVI ALI ZAGOTOVILI, DA JE DOSTOP DO TEGA SPLETNEGA MESTA BREZ NAPAK ALI DA TO SPLETNO MESTO NE VSEBUJE RAČUNALNIŠKIH VIRUSOV. Če je katera koli od zgoraj navedenih izključitev iz jamstva neizvršljiva, imajo vse ostale zgoraj navedene izjeme vseeno polno veljavo v skladu z zakonodajo ustrezne države. Takeda ne odgovarja za škodo oz. poškodbe, ki bi nastale zaradi vašega dostopa oz. nemožnosti dostopa do tega spletnega mesta ali na podlagi zanašanja na informacije, ki so navedene na tem spletnem mestu.

Takeda ne preverja spletnih mest tretjih oseb, ki imajo morda povezave na to spletno mesto ali ki imajo povezavo s tega spletnega mesta, ter ne podpira vsebine spletnih mest teh tretjih oseb in zanjo ne odgovarja. Lastnik spletnega mesta, ki želi ustvariti povezavo do tega spletnega mesta, mora vnaprej pridobiti dovoljenje podružnice Takeda.

Takeda ni dolžna odgovarjati na sporočila e-pošte oz. druge vrste komunikacije. Celotna vsebina, poslana družbi Takeda v okviru komunikacije po e-pošti ali drugače, se šteje kot nezaupna in brez lastninske pravice.  Takeda in njene povezane družbe si pridržujejo pravico, da takšno komunikacijo uporabijo v kakršne koli namene ter da te informacije reproducirajo, objavljajo in razkrivajo tretjim osebam brez omejitve ali nadomestila.  Takeda in njene povezane družbe lahko prav tako svobodno in neomejeno ter brez nadomestil uporabljajo kakršne koli zamisli, koncepte, strokovno znanje in izkušnje, tehnološke postopke itd., vsebovane v kakršni koli vrsti komunikacije, ki jo pošljete podružnici Takeda, za kakršne koli namene, vključno z razvojem, izdelavo in trženjem svojih izdelkov.

Podružnica Takeda si pridržuje pravico, da lahko na tem spletnem mestu kadar koli brez predhodnega obvestila dodaja informacije ali jih izbriše oziroma spreminja. Prav tako si pridržuje pravico, da to spletno mesto brez predhodnega obvestila kadar koli umakne.

Za te pogoje uporabe se uporablja pravo Republike Slovenije.

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

Politika varstva zasebnosti na spletnem mestu

Podružnica Takeda GmbH, Podružnica Slovenija  je sprejela naslednjo politiko varstva osebnih podatkov obiskovalcev njenega spletnega mesta skladno z določili ZVOP-1.

Opozarjamo vas, da varnosti informacij, ki so dostopne v spletu, ni mogoče povsem zagotoviti.

Varstvo osebnih podatkov

Takeda se zaveda pomembnosti osebnih podatkov in jih obravnava v skladu z naslednjimi načeli:

1. Pridobivanje osebnih informacij

Takeda bo osebne podatke, kot so ime, naslov, telefonska številka in naslov e-pošte, s tega spletnega mesta pridobila le, če nam jih boste prostovoljno sami posredovali.

2. Uporaba osebnih podatkov

  • Takeda bo osebne podatke, zbrane prek tega spletnega mesta, uporabila za namene, navedene v točki 7 spodaj.
  • Če Takeda obravnavanje osebnih podatkov zaupa podizvajalcu, bo tega podizvajalca skrbno preverila in izbrala ter nad njim izvajala potreben in ustrezen nadzor, da bo na ta način zaupane podatke tudi varovala.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretji osebi

Takeda tretjim osebam ne bo posredovala nobenih osebnih podatkov brez predhodnega soglasja posameznika, na katerega se osebnih podatki nanašajo, razen če jih posreduje tretjim osebam v skladu z veljavno zakonodajo ali predpisi ali, kot je navedeno v tej politiki varstva zasebnosti.

4. Nadzor nad osebnimi podatki

  • (1) Takeda bo shranjevala osebne podatke natančno in varno v obsegu, ki je potreben za doseganje njihovega namena uporabe.
  • (2) Takeda bo v zvezi z varnostjo podatkov sprejela razumne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do teh podatkov, da bi preprečila njihovo izgubo, uničenje, ponarejanje ali krajo. Kljub navedenim ukrepom ni mogoče zajamčiti, da se izguba, zloraba ali sprememba podatkov ne bi zgodila.

5. Pravice posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico zahtevati, da Takeda njegove/njene osebne podatke, ki jih obdeluje, popravi, posodobi, izbriše, preneha uporabljati ali odstrani. Vseeno pa lahko obstajajo izjeme, ko Takeda ni dolžna ravnati v skladu z zahtevo posameznika, in sicer ko je osebne podatke dolžna hraniti v skladu z veljavno zakonodajo, na primer zaradi zbiranja podatkov v zvezi z neželenimi učinki zdravil (neželenimi dogodki) ali v okviru policijske preiskave.

6. Interni sistem nadzora in varovanja osebnih podatkov

  • (1) Takeda bo ustrezno vzpostavila in vzdrževala interne sisteme za nadzor in varstvo osebnih podatkov. Za to je odgovoren uslužbenec za varstvo podatkov podružnice Takeda.
  • (2) Takeda bo svoje zaposlene izobraževala o ustreznem nadzoru in varstvu osebnih podatkov ter v zvezi s tem izvajala ustrezen nadzor in zaščito.

7. Uporaba osebnih podatkov, posredovanih prek tega spletnega mesta

Opozarjamo vas, da se s posredovanjem podatkov, ki omogočajo individualno prepoznavanje, strinjate s tem, da jih shranimo in uporabimo v namene, ki so navedeni spodaj:

  • a) Splošno

Te podatke lahko uporabimo z namenom, da preverimo vaš poklicni status na področju zdravstva, izboljšamo raven naših storitev, izboljšamo vsebino našega spletnega mesta in se odzovemo na vaše zahteve, ter za naše interne namene, kot sta odziv na zahteve po zdravstvenih informacijah ali obdelava podatkov v zvezi z neželenimi dogodki.

  • b) Zaposlovanje – prosilci za zaposlitev, sedanji in prihodnji zaposleni podružnice Takeda

Če se posamezniki prijavijo za zaposlitev v podružnici Takeda, bomo podatke, ki nam jih posredujejo prek tega spletnega mesta, uporabili le za obdelavo njihove vloge za zaposlitev. Če želimo pred zaposlitvijo kandidata njegove podatke razkriti tretji osebi, ker želimo na primer preveriti priporočilo ali pridobiti informacije o nekaznovanju, tega ne bomo naredili, ne da bi kandidata predhodno o tem obvestili, razen če je razkritje zahtevano v skladu z zakonodajo.

Prošnje za delo brez razpisa

Naše pravilo je, da ne spodbujamo prošenj za zaposlitev, ki se ne nanašajo na razpisana prosta delovna mesta. Kadar prejmemo takšne prošnje, osebnih podatkov prosilcev ne shranjujemo. Pošiljatelji prejmejo samodejni odgovor, njihovi podatki pa se ne shranijo.

Razpisana prosta delovna mesta

Osebne podatke neuspešnih kandidatov hranimo najmanj šest mesecev in največ eno leto od dne, ko je bilo razpisano prosto delovno mesto. Nato te podatke uničimo/izbrišemo.

Podatke kandidatov za zaposlitev lahko posredujemo drugim družbam v okviru naše skupine, če menimo, da so tam morda na voljo ustrezna delovna mesta.

Takoj ko se posameznik na novo zaposli pri podružnici Takeda, se zanj ustvari mapa s podatki v zvezi z njegovo zaposlitvijo. Ti podatki bodo zavarovani in se bodo uporabili le za namene, neposredno povezane z zaposlitvijo tega posameznika. Ko se delovno razmerje med zaposlenim in podružnico Takeda konča, mapo shranimo v skladu z zahtevami našega sistema za shranjevanje. Podatke o nekdanjem zaposlenem hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

  • c) Druge pomembne informacija

Naše spletno mesto vsebuje povezave na spletna mesta tretjih oseb. Tukaj opisana politika varstva zasebnosti za spletna mesta tretjih mest ne velja. Na vseh spletnih mestih, do katerih dostopate, se seznanite z njihovimi pravnimi informacijami in politiko varstva zasebnosti.

Takeda uporablja storitev Google Analytics, tj. analitično spletno orodje, ki lastnikom spletnih mest pomaga razumeti, kako obiskovalci uporabljajo njihovo spletno mesto. Stranke storitve Google Analytics si lahko ogledajo različna poročila o tem, kako se obiskovalci na njihovem spletnem mestu odzivajo, na podlagi tega pa lahko svoja spletna mesta izboljšajo. Storitev Google Analytics zbira informacije anonimno. Zagotavlja poročila o trendih na spletnih mestih, pri tem pa ne identificira posameznih obiskovalcev. Zbrani podatki se ob soglasju uporabnikov lahko posredujejo tudi družbi Google za uporabo za lastne namene (Google Analytics Data Sharing Option).

Piškotki storitve Google Analytics
Kot številne storitve tudi Google Analytics uporablja lastne piškotke (first-party cookies) za sledenje interakcije obiskovalcev. Piškotki so majhne datoteke, sestavljene iz niza črk in številk, ki jih na vaš računalnik namesti strežnik spletne strani. Piškotki omogočajo lastniku spletne strani, da razlikuje med posameznimi uporabniki. Piškotkov ni mogoče uporabiti za razpošiljanje virusov, niti nam ne omogočajo dostopa do vašega trdega diska. Na vašem trdem disku ne moremo prebrati nobene informacije, tudi če tja namestimo piškotke. Ti piškotki se uporabljajo za shranjevanje nekaterih podatkov, na primer, ob kateri uri je uporabnik obiskal spletno mesto, ali je spletno mesto obiskal prvič in s katerega spletnega mesta je do našega spletnega mesta dostopil. Spletni brskalniki lastnih piškotkov ne izmenjujejo med domenami.

Povzetek piškotkov, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, podajamo v tabeli spodaj:

 

Ime piškotka Domena Rok trajanja Namen
cc_cookie_accept takeda.si 1 leto (od zadnjega obiska strani) Identifikacija uporabnikov, ki so uporabi piškotkov privolili.
ASP.NET_SessionId takeda.si Do konca seje brskalnika. Izboljša uporabniško izkušnjo; shranjuje gesla za prijavo, iskane pojme, rezultate iskanja itd.
__utma takeda.si 2 leti (od zadnjega obiska strani) Omogoča razlikovanje uporabnikov in posameznih sej. Piškotek se ustvari, ko se zažene javascipt protokol, poškotka __utma pa na napravi še ni. Piškotek se posodobi vsakič, ko so podatki poslani Google Analytics.
__utmb takeda.si 30 min Uporablja se za določitev nove seje. Piškotek se ustvari, ko se zažene javascipt protokol, poškotka __utmb pa na napravi še ni. Piškotek se posodobi vsakič, ko so podatki poslani Google Analytics.
__utmc takeda.si Do konca seje brskalnika. Zadevni piškotek dopolnjuje delovanje piškotka __utmb in se uporablja za določitev ali je uporabnik začel novo sejo/nov obisk strani.
__utmt takeda.si 10 min Določitev hitrosti zahtevkov/interakcij na spletni strani.
__utmz takeda.si 6 mesecev (od zadnjega obiska strani) Shrani podatke brskanja ali podatke o oglaševalski akciji, ki pojasnjujejo kako je uporabnik dosegel stran. Piškotek se ustvari, ko se zažene javascipt protokol strani. Piškotek se posodobi vsakič, ko so podatki poslani Google Analytics.

 

Uporaba naslova IP
Vsak računalnik ali naprava, ki je povezana s spletom, ima dodeljeno svojo številko, t. i. naslov internetnega protokola (naslov IP). Te številke so običajno dodeljene po sklopih za posamezne države, zato se lahko naslov IP pogosto uporabi za identifikacijo države in kraja, iz katerega je računalnik povezan s spletom. Storitev Google Analytics zbira naslove IP obiskovalcev spletnega mesta, da lastnikom spletnih mest zagotovi vpogled v to, iz katerega dela sveta prihajajo obiskovalci na njihovo spletno mesto. Ta metoda se imenuje geolokacija na podlagi naslova IP.

Storitev Google Analytics svojim strankam ne sporoči podatka o dejanskem naslovu IP. Poleg tega je mogoče uporabiti metodo maskiranja IP, tj. da lahko lastniki spletnih mest, ki uporabljajo storitev Google Analytics, to storitev nastavijo tako, da za geolokacijo uporabi le del naslova IP (in ne celotnega naslova IP). Lastniki spletnih mest imajo dostop do naslovov IP obiskovalcev svojih spletnih mest, ne glede na to, ali uporabljajo storitev Google Analytics ali ne.

Osebni podatki
Osebni podatki so informacije, ki vas osebno identificirajo, na primer vaše ime, naslov e-pošte, podatki za plačilo računa in drugi podatki, ki so lahko smiselno povezani s takšnimi informacijami. Pogoji uporabe storitve Google Analytics, ki jih morajo vse njene stranke spoštovati, prepovedujejo sledenje ali zbiranje teh podatkov z uporabo storitve Google Analytics ali združevanje osebnih podatkov z informacijami spletne analize.

Kako družba Google uporablja podatke, pridobljene s storitvijo Google Analytics
Lastniki spletnih mest, ki uporabljajo storitev Google Analytics, imajo nadzor nad tem, kakšne podatke bodo posredovali družbi Google. Z uporabo možnosti izmenjave podatkov storitve Google Analytics (Google Analytics Data Sharing Options) se lahko odločijo, ali želijo, da družba Google te podatke uporabi ali ne. Podatke bomo z Google Analytics delili le, v kolikor ste v posredovanje podatkov privolili. Svojo privolitev lahko kadarkoli tudi prekličete na način, kot je opisan spodaj.

Dodatek brskalnika za odjavo iz storitve Google Analytics
Da imajo obiskovalci spletnih mest več možnosti glede tega, kako storitev Google Analytics zbira njihove podatke, je družba Google razvila dodatek brskalnika za odjavo iz storitve Google Analytics (Opt-out Browser Add-on). Dodatek komunicira s programom JavaScript (ga.js) storitve Google Analytics in ga obvesti o tem, da se podatki v zvezi z obiskom danega spletnega mesta ne pošljejo storitvi Google Analytics. Dodatek brskalnika za odjavo iz storitve Google Analytics ne preprečuje pošiljanje podatkov samemu spletnemu mestu ali drugim storitvam spletne analize.

Več informacij o dodatku brskalnika za odjavo iz storitve Google Analytics je na voljo tukaj.

Opozarjamo vas, da se lahko ti pogoji uporabe od časa do časa spremenijo  (npr. ob spremembi zakonodaje), zato uporabnikom priporočamo, da si jo preberejo ob vsakem obisku našega spletnega mesta.

Datum zadnje posodobitve Pravnih informacij: 21. 6. 2016

 

Na vrh strani

Naša spletna stran uporablja Google Analytics piškotke za spremljanje uporabe spletne strani, da bi vam lahko zagotovili najboljšo izkušnjo na naši spletni strani.Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

Brez vaše potrditve – s klikom na gumb “strinjam se” – se na vaš računalnik piškotki ne bodo naložili.

Takeda Pharma